Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Gjashtë format autentike të bërjes tesbih, tahmid dhe tekbir pas namazeve farze

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Mukhtesarul-Fetaua el-Misrijjeh (1/196-197)

Shkurtoi: Imam Badrudin Muhamed bin Ali el-Hanbeli el-Ba’ili (Allahu e mëshiroftë!) (vdiq 777)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pas namazit është e ligjësuar që të thuhet ajo që është konfirmuar nga Buhariu:

لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْير

(La ilahe il-lall-llahu uahdehu la sheriike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huve ‘ala kul-li shej-in kadiir). “Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut të Vetëm, i Cili nuk ka shoq. Atij i takon sundimi dhe lavdërim, dhe Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send.”

dhe dhikre të tjera të ngjashme.
1 – Gjithashtu është konfirmoi se Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë:“Subhanallah” tridhjetë e tre herë, “el-hamdulilah” tridhjetë tri herë dhe “Allahu-Ekber” tridhjetë tri herë.
2 – Është transmetuar gjithashtu se ai salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Subhanallah”,“el-hamdulilah” dhe “Allahu-Ekber” tridhjetë tre herë gjithsej [1].
3 – Është transmetuar gjithashtu se ai i thoshte ato ka dhjetë herë [2].
4 – Është transmetuar gjithashtu se ai i thoshte ato nga njëmbëdhjetë herë [3].
5 – Është transmetuar gjithashtu se ai i thoshte ato ka tridhjetë e tre herë dhe pastaj përfundonte me:

لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْير

(La ilahe il-lall-llahu uahdehu la sheriike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huve ‘ala kul-li shej-in kadiir). “Nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut të Vetëm, i Cili nuk ka shoq. Atij i takon sundimi dhe lavdërim, dhe Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send.”

6 – Është transmetuar gjithashtu se ai i ka thënë këto katër frazat ka njëzetepesë herë [4].
Të gjitha këto gjashtë mënyra janë transmetuar në formë autentike nga Profeti salAllahu alejhi ue selem.

________________________

[1] Buhariu (155).
[2] Ebu Davudi (109). Autentik sipas Imam Albanit në ”Sahihul-Xhami’” (3230).
[3] Muslimi (595).
[4] Nesaiu (1341).

Shpërndaje: