Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Gjashtë kohët në të cilat pranohet lutja

Shejkh Ubejd bin Abdilah el-Xhabirij

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “Në çfarë kohe dhe në çfarë gjendje pranohen lutjet?”

Përgjigje: “Në Sunnet, janë të sqaruara kohët më të preferuara kur myslimani lutet me sinqeritet dhe Allahu i përgjigjet lutjes së atij insha Allah. Ajo që më kujtohet prej haditheve, është:

1. Koha në mes të ezanit dhe ikametit.

2. Në teshehudin e fundit të namazit.

3. Në sexhde (gjatë namazit).

4. Pak orë para se të përfundoj dita e Xhuma (pak orë para namazit të akshamit).

5. Në një të tretën e natës.

6. Në ato momente kur të bie shi.

Këto janë gjatë kohët për të cilat kemi argument nga suneti, që nëse robi gjatë këtyre kohëve e lut Zotin e vet me sinqeritet të plotë, Ai do t’i përgjigjet lutjes së tij.”

Shpërndaje: