“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Gjykimi për të treguar gënjeshtra nga të cilat nuk dëmtohet askush

Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva 

Burimi: Fetuaja nr. 6355/8

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Çfarë është gjykimi për të treguar gënjeshtra, nëse askush nuk dëmtohet nga to?

Përgjigje: Gënjeshtra është e ndaluar tërësisht, me përjashtim të rasteve që janë të përjashtuara nga sheriati islam, e që nuk përfshin në atë që përmendet në pyetje. Ky ndalim është i bazuar në argumentet e përgjithshme, siç është fjala e Allahut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

“O besimtarë! Frikësojuni Allahut dhe jini me ata që janë të sinqertë (në fjalë dhe në vepra)!”9:119

Në sahihun e Buhariut dhe atë të Muslimit, por edhe në libra të tjerë të haditheve, transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi radijAllahu anhu se i dërguari i Allahut ka thënë:

“Përqendrohuni në të folurit e së vërtetës, sepse të folurit e së vërtetës të shpie në mirësi dhe mirësia të shpie në Xhenet. Njeriu në vazhdimësi fletë të vërtetën dhe përpiqet shumë rreth saj, derisa të shkruhet tek Allahu si i vërtetë (njeri i cili e flet të vërtetën). Largohuni nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra shpie në mëkate dhe mëkatet shpien në Xhehenem. Njeriu në vazhdimësi gënjen dhe jepet pas saj, derisa të shkruhet tek Allahu si gënjeshtar.” 

Është treguar gjithashtu se Abdullah bin Mesudi (radijAllahu anhu) ka thënë: “Gënjeshtra është gabim, pavarësisht nëse bëhet seriozisht, apo me shaka. Lexojeni ajetin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

“O besimtarë! Frikësojuni Allahut dhe jini me ata që janë të sinqertë (në fjalë dhe në vepra)!” 9:119

Pas kësaj, a gjeni për dikë ndonjë lehtësim kur ai gënjen?!”

Shpërndaje: