Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Njerëzit që dëgjojnë ezanin për namazin e xhumasë ose…

Imam Abdul-Adhim bin Abdil-Kaui el-Mundhiri (v. 656)

Burimi: et-Targhib uet-Targhib (730)

Komentues: Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Sahih-ut-Targhib uet-Terhib (1/452)

730 – Ka’b bin Melik (radijAllahu anhu) tregoi se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

Njerëzit që dëgjojnë ezanin për namazin e xhumasë ose duhet t’i japin fund mosprezentimit në namazin e xhumasë ose Allahu do të vulosë zemrat e tyre në mënyrë që të bëhen të shkujdesur.”

Transmetuar nga Tabarani në “el-Kabir” me një zinxhir të mirë transmetimi.


1 Autentik nëpërmjet rrugëve të tjera.

Shpërndaje: