Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Halebi argumentohet me Muhamed el-Imamin

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali

Burimi: http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=236

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

El-Halabi ka thënë:

”Shumica e çështjeve që Shejkh el-Halabi përcakton në librin e tij përputhen me përcaktimet e Shejkh Muhamed el-Imamit në librin e tij ”el-Ibanah.”

Unë (Alameh Rabi) them:

Megjithatë, Shejkh el-Imam ka gabuar, kur ai përputhej me parimet e Halebiut.

Që ti argumentohesh me gabimet e të tjerëve dëshmon se ti je fundosur në epshe. Kush prej dijetarëve Selefi të rekomandonë ty dhe librin tënd që është shkruar për të luftuar metodologjinë Selefite? A nuk është mungesa e rekomandimeve të tyre, dëshmia më e madhe për kotësitë e librit dhe devijimet nga metodologjia Selefite?

 

Shpërndaje: