Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Hallhallet e arit!

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Fataua Rabigh (4), min: 8.30

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Cili është mendimi i saktë në lidhje me stolitë e arit në formë rrethi?

Përgjigje: Mendimi i saktë janë fjalët e profetit (salAllahu alejhi ue selem):

“Ai që dëshiron ti japë të dashurës së tij një halhalë të zjarrit, le ti ja jepë një halhalë prej ari. Ai që dëshiron ti japë të dashurës së tij një një unazë prej zjarrit, le ti ja jepë asaj një unazë prej ari. Ai që dëshiron ti japë të dashurës së tij një byzylyk prej zjarri, le ti ja jepë një asaj një byzylyk prej ari. Në vend të kësaj përmbajuni argjendit dhe përdorne atë.” 1

Ky është mendimi i saktë, pra fjalët e të dërguarit (salAllahu alejhi ue selem) që nuk lejohen të kundërshtohen.1 Ebu Davudi (4236). Zinxhiri autentik sipas Mundhirit në “et-Targhib uet Terhib” (2/20), es-Sujuti në “el-Budur es-Safirah” (356), esh-Sheukani në “Fet’h-e Rabani” (8 / 4228) dhe Ahmad Shakir në “Musned-ul-Ahmed” (16/177). Autentik sipas Albanit në “Sahih Sunnen Ebi Davud” (4236).

Shpërndaje: