Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Hanefitë e fyejnë Ebi Mutian dhe librin e tij Fikhul Ekber

Imam Muhammed bin Ibrahim Abdul-Latif Alu esh-Shejkh (v. 1389)
Burimi: Fatua ue Risalah Imam Muhammed bin Ibrahim bin Abdul Latif el-Shejkh, fq. 201 dhe 203

Përktheu: Bekim Gashi

www.perlatmuslimane.com

Është çudi dhe fatkeqësi se si Hanefitë e mëvonshme e fyejnë Ebi Mutian dhe e kundërshtojnë atë. Të gjithë këta janë Hanefitë e më vonshëm të cilët janë zhytur në bidate sikurse janë zhytur të tjerët. Tek pasuesit e medhhebit Hanefi është futur medhhehebi Eshari në lidhje me cilësitë e Allahut.

Me të vërtetë nuk i ka shkatërruar asgjë sikurse këto dy lloje të njerëzve:

1. Skolastikët.
2. Rrëfyesit e përrallave.

Shpërndaje: