“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Ibn Abdil-Hadid i Shiitëve e pranon jehudiun si themelues të Rafidave

Ebdul-Hamid bin Abil-Hadid (d. 656)

Burimi: Sherh Nehxh-il-Balaghah (5/5)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ndërsa Aliu qëndronte duke predikuar, Ibn Saba u ngrit dhe tha:

“Ti je Ti!”

Ai përsëriti këtë disa herë, pas së cilës Aliu i tha:

“Mjerë për ty! Kush jam unë?”

Ai u përgjigj:

“Ti je Allahu!”

Rrjedhimisht, Aliu urdhëroi që ai dhe bashkëbesimtarët e tij të kapeshin.

Shpërndaje: