Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ilahitë nuk lejohen se janë të ndaluara apo se janë mekruh?

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilat-ul-Huda uen-Nur (158)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: “Mësuesi im! Nëse ilahitë janë të pastërta nga idhujtaria (shirku) dhe nga të gjitha këto gjëra, ato nuk lejohen se janë të ndlauara apo se janë të urryera?

Përgjigje: ”Vëllai im! Tek unë nuk ka bidat i urryer apo bidat i ndaluar, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje të çon në zjarr.

Ajo që është e rëndësishme është se njeriu, para së gjithash duhet të besoi në këtë parim i cili është i mbështetur në hadithe nga hadithet e të Dërguarit salAllahu alejhi ue selem, (parim) e cila është se: ”Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje të çon në zjarr.”

Së dyti: (njeriu) Duhet të dij se x gjë të cilën nuk e kanë vepruar Selefët, është e parëndësishme me pyetur a është e ndaluar apo e urryer, pasi çdo bidat është humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Po!”

Shpërndaje: