Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Jeta në vendin e kufrit është për shkak të devijimeve të myslimanëve

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali

Burimi: el-Lubab, fq. 489

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

E lus Allahun Tabarak ue Te ala që Ai të na jep dije në fe dhe të na shpie në atë që Ai e do dhe kënaqet me të. Në atë që Ai së pari dhe mbi të gjitha e do dhe është i kënaqur është të kapurit në Librin e Tij për të cilën na ka udhëzuar Zoti Ynë dhe i dërguari i Tij ﷺ.

Umeti duhet të zgjohet nga pakujdesia. Sidomos të rinjtë. Le të shikojnë në jetën në të cilin ata jetojnë në vendin idhujtarë, mëkatarë dhe të devijuar. Kjo është rezultat i kësaj përçarjeje dhe devijimi i cili shkakton këtë poshtërim të cilin ata e vuajnë për arsye se ata nuk janë të kapur për urdhërimet e Allahut dhe litarin e Tij dhe se ata nuk i dëgjojnë fjalët e Allahut:

”E mos u përçani!” 3:103

Me të vërtetë, ti s’ke të bësh fare me ata që e përçajnë fenë e tyre dhe shndërrohen në sekte. Te Allahu është puna e tyre e pastaj Ai do t’u tregojë çfarë patën punuar.” 6:159

Shpërndaje: