Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Jezidi nuk duhet të mallkohet

Imam Ebul-Husejn Muhammed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Tabakat-ul-Hanabilah (2/274-275)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

339 -Ismah bin Ebi Ismah Ebu Talib el-Ukbari. Ai ka ransmetuar disa gjëra nga imami ynë duke përfshirë:

“E pyeta Ebu Abdil-lahin Ahmed bin Hanbelin në lidhje me njeriun që e mallkonë Jezid bin Muavijen.

Ai tha: “Mos flit për këtë. Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Të mallkosh besimtarin është sikurse ta vrasësh atë.”

“Njerëzit më të mirë janë brezi im, pastaj brezi që vjen pas tij.”

Jezidi ishte në mesin e tyre. Unë preferoj të mos flitet për këtë.”

Shpërndaje: