Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kategoritë e Teuhidit

Imam Muhammed bin Abdul-Uehab

Burimi: 50 pyetje dhe përgjigje në çështjet e Besimit fq: 18-19

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Në sa kategori ndahet Teuhidi?

Përgjigje: 1.Teuhid Rububije (Është të besuarit e të pohuarit se Allahu سبحانه و تعالى është Zoti, Sunduesi, Krijuesi, si dhe Kujdestari i gjithçkaje; nuk ka ortak në Sundimin e Tij, dhe se Ai nuk ka dobësi apo mangësi e as nuk ka rival) (1): kjo është kategoria që edhe jobesimtarët e konfirmojnë, siç thotë Allahu:

“Thuaj: “Kush ju furnizon me ushqim nga qielli dhe Toka? Kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i rregullon gjërat?” Ata do të thonë “Allahu”. E ti (o Muhammed) thuaj: “Atëherë, përse nuk e keni frikë Atë?!  10:31 (2)

2.Teuhid Uluhijeh (monoteizmi në adhurim): Do të thotë të veçuarit e Allahut me të gjitha adhurimet dhe të mos ia drejtosh adhurimin e ndonjë krijese (të fshehtat dhe të dukshmet, me fjalë e me vepra, si dhe refuzimi i çdo lloj adhurimi pos adhurimit të Allahut, kushdo qoftë e çfarëdo qoftë). Fjala “Ilah (إله)” në arabisht do të thotë: “Atë që e synon me adhurim”, e politeistët e kishin zakon të thoshin Allahu është Zoti i zotave. Megjithatë, ata e kishin zakon të adhurojnë hyjni të tjera si njerëzit e mirë, engjëjt dhe disa nga ata thanë se Allahu është i kënaqur me këtë dhe atë që ata i adhuronin do të ndërmjetësojnë tek Allahu. Thotë Allahu:

“Adhurojeni Allahun e mos i shoqëroni Atij asnjë ortak.” 4:36 (2)

3.Teuhid Esma ues-Sifat (Teuhidi në emrat dhe cilësitë e Allahut): Teuhidi Rububije dhe Teuhidi Uluhijeh kurrë nuk mund të realizohen përderisa të mos jesh i bindur se Allahu ka Cilësi që nuk i posedon askush (dhe emrat më të mirë). Ndërsa jobesimtarët ishin më inteligjent se ata që i mohojnë Cilësitë e Allahut سبحانه و تعالى. Thotë Allahu:

”Asgjë nuk i përngjason Atij dhe Ai është Gjithëdëgjuesi, Gjithëshikuesi.” 42:11

“Allahut i përkasin emrat më të bukur, andaj lutjuni Atij me to dhe largohuni nga ata që i shtrembërojnë emrat e Tij.” 7:180 (4)


1,2,3,4: Të gjitha fusnotat janë nga perlatmuslimane.com

Shpërndaje: