“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Katër parimet e Rafidave

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Minhaxhus-Sunnetin-Nebeuijjeh (1/99)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Parimet fetare të Rafidave janë katër:

Teuhidi.

Drejtësia.

Profecia.

Udhëheqja.

Siç edhe e ceka, udhëheqja është parimi i fundit ndër katër parimet e tyre, ndërsa drejtësia dhe profecia vijnë para saj.

Tek parimi i Teuhidit, ndër tjerash, ata fusin aty edhe mohimin e cilësive të Allahut, thonë se Kurani është i krijuar, dhe se nuk do të shihet Allahun në Ditën e Gjykimit, etj.

Tek drejtësia, ndër tjerash në të gjen mohimin e kaderit (fatit) dhe se Allahu nuk është në gjendje që ta udhëzojë kë të dojë, se Ai nuk mund të dijë diçka pa u bërë – pa ndodhur, se diçka mund të ndodhë edhe pa vullnetin e Tij dhe kështu me radhë. Ata nuk thonë se Allahu ka krijuar gjithçka, apo se Ai është i aftë për çdo gjë. Ata nuk thonë se ajo që dëshiron Allahu bëhet, dhe se ajo që Ai nuk e dëshiron, nuk do të ndodhë!

Shpërndaje: