“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Këpucët me taka

Imam Muhammed Nasirudin el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilah el-Hadith es-Sahihah (1/877-878).

www.perlatmuslimane.com

Ebu Seid el-kudri (radija Allahu anhu) ka treguar se i Dërguari (sal Allahu alejhi ue selem) ka thënë:

”Ishte një grua trup shkurtër në mesin e israelitëve. Ajo bëri dy këmbë të drunjta dhe e kishte zakon të ecte mes dy grave të shkurtëra. Përveç kësaj ajo vuri një unaz floriri me një gur të cilin e mbushi me miskun më të këndshëm. Kur ajo kalonte para një grupi njerëzish, ajo lëvizte unazën që aroma të dilte nga unaza.”

Në këtë hadith ka një vërejtje të qartë e cila tregon se është prej cilësive të grave mëkatare veshja e gjërave që tërheqin vëmendje. Këty hynë edhe këpucët me taka të gjata. Dhe veçanërisht nëse thembra e këpucës është nga hekuri kështu që ato dëgjohen edhe më shumë kur ecin.

Me sa duket kjo shpikje është prej jehudëve, siç tregohet në këtë hadith. Kështu që femrat myslimane janë të obliguara ti shmangen kësaj gjëje.

Shpërndaje: