“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Këshilloje vëllain tënd në mënyrë të fshehtë

Imam Zejnud-din Ibn Rexheb El-Hanbeli (v. 795h)

Burimi: El-Fark bejn-en-Nasihah uet-Ta’jir, fq. 9

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

“Selefët urrenin që urdhërimi në të mirë dhe ndalimi i të keqes të bëheshin haptazi dhe preferonin që ato të bëheshin në mënyrë sekrete, midis këshilluesit dhe atij që këshillohej. Kjo vërteton se këshilluesi me të vërtetë dëshiron të mirën, sepse qëllimi i tij nuk është që të përhapë të metat e vëllait të tij.”

Shpërndaje: