Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kështu i prenë sahabët mustaqet

Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)

Burimi: Silsilat-ul-Ahadith edh-Dha’ifah (9/53)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Disa sahabij i prenë mustaqet mbi siuak. Et-Tabarani transmetoi: Ahmed bin Abdil-Vehhab bin Nexhdeh el-Huti na tregoi: Babai im më tregoi: Isma’il bin Ajja’sh na ka treguar nga Shurahbil bin Muslim i cili ka thënë:

“Unë pashë pesë nga sahabët e të dërguarit të Allahut që i prenë mustaqet e tyre, i lëshuan mjekrat e tyre dhe i ngjyrosnin ato me ngjyrë të verdhë: Ebu Umameh el-Bhaili, Abdullah bin Busr el-Mazini, Utbeh bin Abd es-Sulemi, el-Haxhaxh bin bin Amir eth-Thimali dhe el-Mukdam bin Ma’d Jakrab. Ata i prenë mustaqet mbi buzë.”

Zinxhiri i transmetimit është i mirë.

El-Hejtham ka thënë: “Zinxhiri i transmetimit është i mirë”.

Shpërndaje: