“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Dijetarët bëjnë këtë para se të japin fetva

Alameh Salih bin Sad es-Suhejmi
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Një thirrës në fe nga Britania e Madhe thotë: Sikurse dijetarët tanë të mëdhenj si Ibn Bazi, Ibn Uthejmin, Albani dhe Feuzani ta dinin se fetvatë e tyre në lidhje me fikhun dhe metodologjinë janë përkthyer në gjuhë të tjera, nuk do ta kishin lejuar këtë sepse ato nuk janë të përshtatshme për muslimanët në perëndim. A është kjo thënie e vërtetë dhe e saktë, o shejkh?

Përgjigje: Kjo nuk është e vërtetë. Kjo nuk është e vërtetë. Pse nuk janë të përshtatshme për perëndimin? A ka perëndimi gjykime të reja që ndryshojnë nga gjykimet që dijetarët tanë kanë dhënë sipas Kuranit dhe sunnetit? Kjo thënie nuk është e saktë dhe është një pretendim i pabazë.

Dijetarët kanë dhënë maksimumin për të nxjerrë përfundime lidhur me ngjarjet urgjente dhe të reja. Ata mbanin seancë pas seance për të arritur një vendim. Disa ndoshta bëheshin pasivë dhe nuk jepnin fetva (lidhur me ndonjë çështje). Më lejoni të jap një shembull për këtë. Shejkhu ynë Muhammed el-Amin nuk lejoi të bëhet sa’ij (ecje ndërmjet Safa dhe Merua) në katet e sipërme të xhamisë së shenjtë.

Ata mbajtën disa seanca derisa disa dijetarë e konsideruan këtë veprim të lejuar. Shejkhu ynë Muhammed el-Amin esh-Shenkiti -rahimehullah- u largua dhe nuk e konsideroi veprimin të lejuar. Ju e dini se ata bëjnë  maksimumin për të nxjerrë fetva, veçanërisht kur bëhet fjalë për ngjarje të reja. Ata patën dhjetëra seanca para se të nxirrnin rregullat në lidhje me fekondimin. Atëherë si mund të thuhet se ata i kishin ndryshuar fetvatë e tyre sot dhe i kishin përshtatur ato sipas nevojave të muslimanëve në perëndim? Gjykimi është një dhe i njëjti.

Shpërndaje: