“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Kështu zbrite profeti ﷺ në sexhde

Imam Ebu Bekr Muhammed bin Is’hak bin Khuzejmeh (v. 311)
Es-Sahih (628)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

628 – Transmeton Ebu Tahir nga Ebu Bekri, nga Muhammed bin Amr bin Tammam el-Misri, nga Asbagh bin el-Faraxh, nga Abdul-Aziz bin Muhammedi, nga Ubejdullah bin Umer, nga Nafi’, i cili tha:

“Ibn Umeri i vendoste duart para gjunjëve dhe thoshte: “Kështu vepronte i dërguari i Allahut ﷺ.

Shpërndaje: