Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kjo mjafton që ai të jetë bidatçi

Alameh Ahmed bin Jahja en-Nexhmi (v. 1429)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Si ta këshillojmë atë? Për shembull, çka t’i këshillojmë të rinjtë këtu në Jordani?

En-Nexhmi: Unë i këshilloj të rinjtë që as mos ta dëgjojnë atë e as të marrin pjesë në mësimet e tij.

Pyetje: Pas gjithë këtyre çështjeve, a mund të themi që ai është bidatçi apo i devijuar?

En-Nexhmi: Mjafton që ai i nderon dhe i respekton Ebul-Hasenin (el-Maribin) dhe El-Maghrauin.

Pyetje: A është e mjaftueshme kjo që ai të jetë bidatçi?

En-Nexhmi: Po.

Pyetje: Nuk është vetëm kjo, o shejkh. Ai i mbron edhe sot. Ai as nuk thotë se El-Kardaui është bidatçi apo i devijuar që i devijon të tjerët. Unë kam biseduar me të dhe kjo është regjistruar. Unë i thashë atij se ne nuk të kemi dëgjuar asnjëherë të thuash se El-Kardaui është i devijuar dhe bidatçi që i devijon të tjerët. Ai u përgjigj se unë nuk mund t’i përmbledhë të gjitha këto deklarata në një ndejë të vetme, pavarësisht gjithçkaje që ai ka thënë. Në fakt, ai thotë se El-Kardaui është dijetar pa diskutim.

En-Nexhmi: SubhanAllah. Ky burrë a e pason sunnetin apo ka devijuar nga sunneti?

Pyetësi: Deri më tani, ai pretendon se është student i shejkh Albanit. A mund të përmend emrin e tij? Emri i tij është Meshhur Hasan Selman.

En-Nexhmi: A është ky Meshhuri?

Pyetësi: Po.

En-Nexhmi: Ai që merret me tahkikate (verifikimin e librave)?

Pyetësi: Çfarë bën?

En-Nexhmi: Ai që verifikon librat?

Pyetësi: Po, saktësisht. Ai që verifikon.

En-Nexhmi: Në rregull.

Pyetësi: Çfarë dini për të, o shejkh?

En-Nexhmi: Nuk di asgjë që nga më parë. Unë nuk e kam shqyrtuar e as nuk kam dëgjuar asgjë prej tij.

Pyetësi: Unë jam ulur me të për më shumë se një vit dhe kam hulumtuar me të në bibliotekë. Kur i kuptova këto çështje, e braktisa.

En-Nexhmi: Braktise atë! Thuaju atyre që të dëgjojnë të mos ulen me të.

Shpërndaje: