Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kofshët janë auret

Imam Abdullah bin Ahmed bin Hanbel (v. 290)

Burimi: Maseil-ul-Imam Ahmed (1/208-209)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

270 – E pyeta babanë tim (imam Ahmedin) nëse kofsha i përket auretit.

Ai u përgjigj:

“Po. Xherhed ka treguar se profeti ka thënë:

“Kofshët janë auret.” 1

271 – E pyeta babanë tim për një njeri që falet me kofshët e zbuluara. A duhet ta përsërisë namazin?

Ai u përgjigj:

“Kam frikë se ai duhet ta përsërisë namazin.”


1Ahmedi (3/478), Ebu Daudi (3995) dhe et-Tirmidhi (2947-2949) të cilët thanë se hadithi është i mirë. Autentik sipas Albanit në “Irua-ul-Ghalil” (1/298).

Shpërndaje: