Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Koha kur përgjigjet lutja gjatë së premtës

Imam Ahmed bin Abdir-Rrahman el-Makdisi

Burimi: Mukhtasar Minehxh-il-Kasidin, fq. 34

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Rregulla e njëmbëdhjetë lidhur me ditën e xhuma: Ai duhet të kujdeset për momenin e çmuar gjatë së xhumas dhe të përkushtohet me zemër dhe dhikër.

Ka mendime të ndryshme në lidhje me këtë moment. Muslimi është i vetëm në transmetimin nga Ebu Musa (radijAllahu anhu) i cili tha se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë në lidhje me të:

“Ajo zgjat nga koha kur imami ulet (në minber) deri sa të përfundoj namazi.”1

Një tjetër hadith thotë:

“Ajo zgjat nga kur imami të përfundoj hutben, e derisa namazi të përfundoj.”2

Xhabiri (radijAllahu anhu) transmeton se i dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Dita e xhuma përbëhet nga dymbëdhjetë – d.m.th momente. Nuk ka musliman që i lutet Allahut (azze ue xhel) për ndonjë gjë vetëm se Allahu (azze ue xhel) i përgjigjet atij. Kujdesuni për momentin e fundit pas ikindisë.”3

Enesi (radijAllahu anhu) ka transmetuar se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Kujdesuni për kohën e vlefshme; nga ikindia  e deri në perëndim të diellit.”4

Ebu Bekr el-Ethram (rahimehullah) ka thënë:

“Këto hadithe mund të interpretohen në dy mënyra. Ose disa janë më autentike se të tjerat, ose kjo kohë zhvendoset në kohë të ndryshme, sikurse nata e Kadrit gjatë dhjetë netëve të fundit.”


1 Muslimi (853).

2 Ebu Davudi (1049). I dobët sipas al-Albanit në “Dha’if Sunen Ebi Davud” (1049).

3 Ebu Davudi (1048). Autentik sipas el-Albani në “Sahih Sunen Ebi Davud” (1048).

4 Tirmidhiu (489). I mirë sipas el-Albani në “Sahih Sunen et-Tirmidhi” (489).

Shpërndaje: