Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kur burri nuk mundet ta furnizojë gruan

Imam Muhamed bin Ali esh-Shaukani (v. 1250)
Fet’h-ul-Kadir (1/693)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Allahu -azze ue xhel- ka thënë:

“Mos lakmoni në atë, që Allahu gradoi disa nga ju mbi disa të tjerë. Burrave ju takon hise nga ajo që fituan ata dhe grave gjithashtu ju takon hise nga ajo që fituan ato.  Allahut kërkojini nga të mirat e  Tij. Allahu është i Gjithëdijshëm për çdo gjë.” An-Nisa, 4:32

Disa dijetarë, prej tyre Maliku dhe esh-Shafei, argumentojnë me këtë ajet se gruas i lejohet që të kërkojë anulimin e martesës nëse burri i saj nuk është në gjendje t’i sigurojë asaj furnizim dhe rroba.

Shpërndaje: