Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kur duhet të thuhet: ‘essalatu hajrum-minen-neum’?

Alameh Abdul-Aziz bin Abd-Allah Al esh-Shejkh

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Thënia ‘essalatu hajrum-minen-neum (Namazi është më i mirë se gjumi)’

në ezanin e sabahut, thuhet në Ezanin e parë apo të dytë? Ju lutemi që ta sqaroni me argumente, Allahu ju shpërbleftë me të mira.”

Përgjigje: ”Më së miri është që të thuhet në ezanin e dytë i cili thirret kur të hyjë koha e namazit të Sabahut, sepse ajo çka kuptohet këtu me namaz, është namazi farz të cilin e kemi obligim ta falim që në agimin e hershëm, prandaj më e drejtë është që kjo thënie të thuhet në Ezanin e dytë.

Kurse prej argumenteve për këtë, është transmetimi nga Ajsha (radija Allahu ‘anha), në Sahihun e Buharit,

“se Profeti (sal Allahu alejhi ue selem), kur e dëgjonte thënien ‘essalatu hajrum-minen-num’ në ezanin e sabahut, falte dy rekate para namazit të sabahut (sunnet) dhe pastaj dilte që t’u printe njerëzve në namaz.”

Andaj kjo është argument që kjo thënie thuhet në ezanin e dytë, që do të thotë pas agimit; dhe kjo është thirrje për të falur namazin farz. Ndërsa, sa i përket namazit të natës, atëherë ka mundësi që gjumi të jetë më i mirë sesa namazi i natës në rast se përbën vështirësi për personin që të zgjohet nga gjumi, meqë personit i tillë duhet të flejë gjatë natës në mënyrë që të jetë në gjendje për t’u zgjuar dhe të falë namazin farz (të sabahut) në kohën e vet.

Kështu që, thënia ‘essalatu hajrum-minen-neum’ duhet të thuhet në ezanin e dytë, që është pas hyrjes së agimit; kjo është më e sakta.”

Shpërndaje: