Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kush janë Ahl-ul-Hal uel-Akd, të cilët e zgjedhin pushtetarin?

Alameh Mukbil bin Hadi el-Uadi´i

Burimi: https://www.youtube.com/watch?v=TqXGtSR1db4&app=desktop

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Kush janë Ehl-ul-Hal uel-Akd në Islam? A konsiderohen zgjedhjet të jenë një mënyrë për ti zgjedhur këta?”

Përgjigjje: ”Ehl-ul-Hal uel-Akd janë dijetarët e mençur dhe pushtetarët. Këta janë Ehl-ul-Hal uel-Akd, të cilëve duhet referuar dhe pyetur për gjëra që nuk kanë argumente. Në të kundërt, askush nuk e pyetët kur tekstet (argumentet) e Allahut janë të qarta. Shembuj të këtyre dijetarëve të cilët nuk janë Hizbijjun është vëllai ynë Muhammed bin Abdil-Vehab el-Uasabi, Ebul-Hasan1 dhe dijetarë të tjerë të Jemenit me të njëjtën metodologji dhe që nuk janë Hizbijjun. E njëjta gjë vlen edhe për disa pushtetarë të cilët duan të heqin qafe çdo gjë që kundërshton Kuranin dhe Sunnetin.”

_________________

1 Kujdes sepse Ebul-Hasan el-Maribi më vonë devijoi dhe dijetarët paralajmëruan kundër tij

https://www.perlatmuslimane.com/category/menhexh/persona-ndaj-te-cileve-dijetaret-kane-paralajmeruar/ebul-hasan-el-maribi/

Shpërndaje: