Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kush janë autorët e Hadadive?

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali

Burimi: Keshf Akadhib ue Tahrifat ue Khijanat Feuzi el-Bahrejni, fq. 41-42

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

el-Bahrejni ka thënë:

“Rabi el-Madkhali ka thënë në librin ”el-Mexhmu el-Uadhih”: “Këtu keni disa shembuj të ngjashmërive midis tyre dhe Rafidave:

1 – Ata posedojnë një hipokrizi bruto. Një Rafidi e pranonë se ai është Xhaferi dhe disa parime të pandjeshme dhe dogmat që ai beson. Ndërsa këta nuk e pranojnë se ata janë Hadadi. Ata nuk pranojnë asgjë nga parimet e tyre dhe atë që ata mbajnë thellë brenda.”1

Feuzi el-Bahrejni nuk diskutoi asgjë nga kjo shëmbëlltyrë. Çfarë do të thotë kjo? Ai nuk mund ta mohojë këtë hipokrizi të rrezikshme. Si do ti mbrojë njerëzit të cilët fshihen dhe shpifin në errësirë? Askush nuk i njeh ata. Njëri prej tyre shpif për dikë dhe gënjenë nën emrin “Fakari”. Një tjetër e quanë veten “el-Mufarrik”. Një i tretë është “Khalid el-Ami”. Një i katërt është “es-Suhejmi el-Athari”. Të tjerët bartin emra të tjerë të panjohur. Pyete atë se pse ai anashkaloi shëmbëlltyrën e dytë dhe të tretë, dhe e braktisi atë dhe nuk e diskutoi atë. Kam shkruar:

“Shëmbëlltyra e dytë: Realiteti i tyre dhe i faqës http://www.alathary.net/ dallohet nga një sekretes shumë i madhë. Asnjë grup sekret nuk mund të matet me ta, pasi që ata shkruajnë nën emra anonim dhe të vjedhur. Nëse njëri prej tyre vdes, ai zhduket. Me këtë akt ata madje edhe i kanë tejkaluar Rafidat. Rafidat janë të paktën të njohur. Librat e historisë dhe librat e kritikës dhe lavdërimit janë plot të mbushura me emrat e Rafidive dhe gjendjen e tyre edhe pse ata përdorin hipokrizin dhe prandaj një pjesë e madhe e gjendjes së tyre mbetet e panjohur.”

Kush nga Ehl-us-Sunneti dhe Xhemati mund të na tregoi se kush është el-Mufarrik, Fakari, Khalid el-Ami, es-Suhejmi el-Athari dhe njerëzit e tjerë të panjohur? Nga cili vendi janë ata? Cilit fis i takojnë? Ku e kanë marrë diplomën? Tek të cilët dijetarë kanë studiuar?

A nuk është ky një shembull i një dëshmie të neveritshme dhe të rreme dhe një gënjeshtër e madhe dhe paturpësi të thuhet se këta janë nga Ehl-us-Sunneti dhe Xhemati?”

___________________________________

1 fq. 480.

 

Shpërndaje: