Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Kushti i katërt i shahadetit – Përulja


Alameh Hafidh bin Ahmed el-Hakemi 

Burimi: Ma’arixh-ul-Kabul (1/336)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Kushti i katërt është t’i përulesh asaj që e vërteton shahadeti. Allahu (azza ue xhel) ka thënë:

Dhe, kthehuni te Zoti juaj dhe përuljuni Atij.”1

Kush ka fe më të mirë se ai që sinqerisht i është bindur Allahut.”2

E kush ia dorëzon veten Allahut duke qenë edhe punëmirë, ai është kapur për lidhjen më të sigurt.”3

E lidhja më e sigurtë është shehadeti se ”Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut”.

Të përulesh do të thotë të nënshtrohesh me vepra të mira dhe teuhid. Ndërsa ai që nuk i bindet Allahut dhe nuk bën vepra të mira as nuk është kapur për lidhjen e sigurtë. Ky është kuptimi i fjalëve vijuese të Allahut (azza ue xhel):

”Sa për ata që nuk besojnë, ti (o Muhammed), mos u brengos nga mohimi i tyre. Ata do të kthehen te Ne, e Ne do t’i njoftojmë për atë që kanë bërë. Me të vërtetë, Allahu di ç’ka në zemrat e njerëzve. Ne ata do t’i kënaqim përkohësisht (në këtë botë) e pastaj do t’i hedhim në dënimin e ashpër (në botën tjetër).”4

Në hadith autentik thotë i dërguari i Allahut :

”Askush prej jush nuk beson derisa epshi i tij të jetë në pasim të asaj që unë kam ardhur.”

Kjo është përulja e përsosur dhe qëllimi i saj.


1 39:54

2 4:125

3 31:22

4 31:23-24

Shpërndaje: