Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ky është selefizmi

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan 

Burimi: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/mf04-01-1435.mp3

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Profeti ﷺ na ka treguar se do të ketë shumë kundërshtime në këtë umet kur ai ﷺ tha:

Shumica e njerëzve, sado që të dëshirosh ti, nuk janë besimtarë.” Jusuf, 12:103

”Megjithatë, pak nga robërit e Mi, janë falënderues.” Sebe, 34:13

Në hadithin e dytë, profeti ﷺ tha:

“Jehudët u ndanë në shtatëdhjetë e një grupe. Nasarat u ndanë në shtatëdhjetë e dy grupe. Dhe umeti im do të ndahet në shtatëdhjetë e tre grupe. Të gjithë do të hyjnë në zjarr përveç njërit.”

Ata thanë: ”Cili është ai grup, o i dërguari i Allahut?”

Ai tha: ”Ata që pasojnë atë që unë dhe shokët e mi pasojmë sot.”

Transmeton Ibn Maxheh (3992), Tirmidhi (2641) dhe Ebu Daudi (4596). I mirë sipas Albanit në ”Mishkat-ul-Mesebih (171)”.

Kjo është metodologjia selefite: Rruga e të dërguarit ﷺ dhe rruga e sahabëve të tij dhe ata që i pasojnë ata me të drejtë. Ekziston nevojë shumë e madhe për të mësuar metodologjinë e selefëve për tu përqendruar në të. Sepse kjo është rruga e shpëtimit:

”Të gjithë ata do të jenë në zjarr përveç njërit.”

Këta janë grupi i shpëtuar, el-Firkah en-Nexhjeh, dhe ata janë Ehl-us-Sunne uel- Xhema’ah. Të gjithë përveç njërës. Kur njerëzit përçahen dhe shtohen drejtimet, grupet dhe sektet, atëherë ky grup pason metodologjinë e Selefëve. Ata kapen për të dhe durojnë me të derisa ta takojnë Zotin e tyre (subhanehu ue te ala).

Shpërndaje: