Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Lexo kur imami nuk lexon me zë të lartë

Imam Ebul-Husejn Muhammed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Tabakat-ul-Hanabilah (1/332)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Xhafer bin Muhammed bin el-Ma’bad Mu’addib ka thënë:

E pyeta Ahmed bin Hanbelin për leximin (e sures el-Fatiha) pas imamit.

Ai u përgjigj: “Lexo, kur ai nuk lexon me zë të lartë.”

Shpërndaje: