Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Lloji i parë i ujit – pastrues

Autor: Imam Muveffekud-Din bin Kudameh el-Makdisi (v. 620)

Burimi: el-Mukni (1/17-18)
Komentet: Imam Sulejman bin Abdil-lah Al esh-Shejkh
Burimi: Hashijah ala el-Mukni (1/18)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Ekzistojnë tri lloje të ujit:

Parë: Uji pastrues. Ai është një uji që:

1) … ka mbetur në formën e tij esenciale,

2) … ose që ka ndryshuar për shkak të qëndrimit të gjatë,

3) … ose është përzier me diçka të pastër, nga e cila nuk mund të mbrohet, si algat dhe gjethet,

4) … ose përzihet me diçka që nuk tretet në të, si aloe (ud), kamfor (Kafur) ose parfum,

5) … ose përzihet me diçka që e ka esencën nga uji, si kripa e detit,

6) … ose përzihet një erë e keqe që  është ndikon rrethina,

7) … ose ngrohet nga dielli apo diçka e pastër.

I gjithë ky ujë është i pastër në vetvete dhe pastron gjërat tjera. Kjo e bën një person të bëhet i pastër dhe kjo largon papastërtitë, dhe nuk është e urryer që të përdoret. Por është e urryer për të përdorur ujin që është ngrohur nga papastërtitë (Nexhaseh)? Këtu, Imam Ahmed bin Hanbeli ka dy mendime1.

1 Imam Suleman bin Abdil-lah Al esh-Shejkh Allahu e mëshiroftë ka thënë:”Uji që ngrohet nga papastërtitë përbëhen nga tre lloje: 

E para: Që ta dimë se papastërtia do të bie në ujë. Ky ujë është i ndotur edhe në qoftë papastërtia do të jetë e vogël. 

E dyta: Që të dyshojmë fuqishëm se ndyrësira nuk do të bie në ujë. Ai është i pastër, duke u bazuar në esencën e tij dhe nuk është e urryer që të përdoret sipas një prej mendimeve të Hanbelive, mendimi i cili preferohet nga esh-Sherif Ebu Xhafer dhe Ibn Akil. Al-Kadhi beson se kjo është e urryer për shkak se ekziston rreziku që papastërtia ka rënë në të. 

E treta: Çdo gjë përtej kësaj. Këtu Imam Ahmedi ka dy mendime. Një prej tyre është se kjo është e urryer dhe ky është mendimi më i fortë i Hanbelive.I dyti thotë se nuk është e urryer, dhe ky është mendimi i Imam esh-Shafi’it.” (Ala el-Mukni’ Hashijah (1/18))

Shpërndaje: