Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Lugina në Xhehnem

Zejn-ud-Din bin Rexheb el-Hanbeli (v. 795) 

Burimi: et-Takhuif min-en-Nar, faqe. 93-94

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Ebu Se’id el-Khudri ka transmetuar se Profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

”Uejl është një luginë në Xhehenem të cilën kafiri bie për dyzet vjet pa arritur fundin e saj.” 1

Transmetuar nga Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu.

Ibn Ebi Hatim transmeton nga Abdullah bin Mesudi i cili tha: ”Uejl është një luginë nga qelbi në Xhehenem.”

el-Muharibi transmeton nga el-Musejjeb dhe Asim bin Abin-Naxhud i cili ka thënë: ”Uejl është një luginë në Xhehenem në të cilën rrjedh qelbi nga banorët e Xhehenemit.”

Ata bin Jasar ka thënë: ”Uejl është një luginë në Xhehenem. Nëse malet ishin shtrirë në të, ato do të ishin shkrirë nga nxehtësia e lartë.”

Malik bin Dinar ka thënë: ”Uejl është një luginë në Xhehenem në të cilin ka lloje të ndryshme të dënimeve.”

Ebu Ijadh ka thënë: ”Uejl është një luginë nga qelbi në Xhehenem.”

Ibn Xherir transmetoi se Ebu Ijadh gjithashtu kishte thënë: ”Uejl është një pellg në rrënjët e Xhehenemit. Në të rrjedh qelbi i banorëve të Xhehenemit.”

Ai ka transmetuar të njëjtën gjë nga Sufjani.

Ua’il bin Muhanah ka thënë: ”Uejl është një luginë prej qelbi në Xhehenem.”


1 Tirmidhiu (2579), Ahmedi (3/75), Ibn Hiban (2600) dhe Hakim (2/507)

Shpërndaje: