“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Lutja që pranohet gjatë së mërkurës – Mundhiri

Imam Abdul-Adhim bin Abdil-Kaui el-Mundhiri (v. 656)

Burimi: et-Targhib uet-Tarhib (1185)

Komentues: Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)

Burimi: Sahih-ut-Targhib uet-Tarhib (2/49)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

1185 – Xhabir bin Abdil-lah (radijAllahu anhu) ka thënë:

”Profeti (salAllahu alejhi ue selem) u falë tri ditë në xhaminë Fet’h; Ditën e hënë, në ditën e martë dhe të mërkurën. Atij iu pranua lutja në ditën e mërkurë në mes të dy namazeve saqë fytyra e tij shkëlqeu nga lumturia.”

Xhabiri ka thënë:

”Kurrë nuk kam hasur në ndonjë gjë të rëndësishme dhe serioze, vetëm se e kam lutur Allahun në këtë ditë dhe e dija se do të më përgjigjet lutja.” 1

_______________________________

1 Transmetuar nga Ahmedi, el-Bezari dhe të tjerët. Zinxhiri i transmetimit të Ahmedit është i mirë.

 

Shpërndaje: