Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

El-Haxhuri është më i keq se sa Hadaditë dhe i infektuar nga Khauarixhët

Rashad bin Abdir-Rrahman el-Aluui

Burimi: http://olamayemen.com/index.php?article_id=7173

Data e fetvas: 7/4-1435 ose 7/2-2014

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

E kam dëgjuar Shejkhun tonë Abdul-Aziz bin Jahja el-Burai duke thënë gjatë një mësimi të enjten, me 5 Rabi eth-Theni 1435 ose 5/2- 2014 këtë që vijon:

“Ne ishim ulur me Shejkh Rabin në lidhje me haxhin 1434 (2013), kur ai tha:

El-Haxhuri është më i keq se sa Hadaditë.”

E pyeta Shejkhun nëse kjo deklarat llogaritet si tebdi mbi Haxhurin? Shejkh Rabi th:

“Unë bëj tebdi mbi Haxhurin.””

Shejkh el-Burai tha:

“Gjatë të njëjtit mexhlis Shejkh Rabi tha se Haxhuri dhe pasuesit e tij kanë janë infektuar nga ideologjia e Khauarixhëve.”

Sipas Shejkhut kjo u tha në prani të Shujukhëve në vijim:

Shejkh Muhammed el-Imam

Shejkh Abdullah bin Uthman

Shejkh Muhammed es-Saumali

Shejkh Uthman es-Salimi

Shkruar nga Rashad bin Abdir-Rrahman el-Alaui

Të enjten, me 7 Rabi eth-Theni në vitin 1435 ose 7/2-2014

Dar-ul-Hadith, Ib, Jemen

Mexhlisi u zhvillua natën e katërt të Dhul-Hixhes në vitin 1434 ose 9/10- 2013

Shpërndaje: