Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Meleku që do ti fryjë surit

Imam Ibn Kethir ed-Dimeshkij (v. 774)

Burimi: Tefsir el-Kuran el-Adhim (3/143)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu (azze ue xhel) ka thënë:

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

 “(Kur të vijë caktimi i Zotit, ose kur të dalin Jexhuxh Mexhuxhët) Ne bëjmë atë ditë që ata të përzihen si valët njëra me tjetrën. Dhe do ti fryhet surit (për herën e dytë) e të gjithë ata i tubojmë.”

Ashtu siç është përmendur në hadithin suri është një buri dhe është Israfili (alejhis-selam) që do ti fryjë në të, siç tregohet në hadithin e gjatë. Ka shumë hadithe rreth tij. Atijeh ka transmetur nga Ibn Abbasi dhe Ebu Seidi (radijAllahu anhume) i cili ka transmetuar se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Si të dëfrehem kur ai ishte me buri e ka vënë atë në gojën e tij, e ka ulur kokën e tij dhe vetëm dëgjon që ti jepet leje.” Ata thanë: “Atëherë çfarë të themi?” Ai tha: “Thoni:

حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ توكلنا على الله ربنا

“Allahu Vetëm na mjafton neve dhe për ne Ai është Rregulluesi më i Mirë i punëve.”2


1 18: 99

2 Tirmidhi (3243), i cili ka thënë se ky është i mirë dhe Ibn Hibani (823). Autentik sipas Albanit në “Sahih Sunnen et-Tirmidhi” (3243).

Shpërndaje: