Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Mundësia dhe fuqia janë të Allahut

Imam Ebul-Husejn Muhammed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Tabakat-ul-Hanabilah (1/387)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Abdul-Azizi ka thënë: Abdullah bin Ahmed bin Atab na tregoi: Hanbel bin Is’hak, na tregoi: E kam dëgjuar Ahmed bin Hanbelin duke thënë:

”Mundësia i takon Allahut dhe fuqia i takon Allahut. Atë që Allahu dëshiron bëhet dhe atë që Ai nuk dëshiron nuk bëhet. Nuk është sikurse Mutezilitë thonë, d.m.th. se mundësia është tek ta.”

Shpërndaje: