Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Munker dhe Nekir (1)

Imam Ebul-Husejn Muhammed bin Ebi Ja’la el-Hanbeli (v. 526)

Burimi: Tabakat-ul-Hanabilah (1/135)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

48 – Ahmed bin el-Kasim, kolega i Ebu Ubejd el-Kasim bin Sallamit. Ai edhe transmetoi nga Ebu Ubejdi dhe shumë pyetje nga imam ynnë, duke përfshirë:

“I thashë: “O Ebu Abdil-lah! A e konfirmojmë ne Munkerin dhe Nekirin dhe atë që është transmetuar në lidhje me dënimin e varrit?” Ai tha: “Po, i pa të meta është Allahu! Ne e konfirmojmë këtë dhe e themi këtë.” I thashë: “A themi Munker dhe Nekir apo vetëm atë dy engjëjt?” Ai tha: “Ne themi Munker dhe Nekir, ata janë dy engjëj, dhe dënimi i varrit.”

Shpërndaje: