“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Namazi i banorëve të Mekës në Muzdelifeh dhe Arafah

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Bab el-Lika el-Maftuh (5 A)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Ju thatë se haxhiu i cili jeton në Mekë, nuk duhet të shkurtojë namazin në Mina, për dallim kur është në Muzdelifeh dhe Arafah. Çka thoni për këtë?

Përgjigje: Sa i përket haxhiut nga Meka, dijetarët si imam Ahmedi dhe Esh-Shafi’i, të cilët caktojnë udhëtimin përmes distancës, ai as nuk duhet t’i bashkojë, e as t’i shkurtojë namazet. Prandaj, ata kurrë nuk e kanë lejuar haxhiun nga Meka t’i shkurtojë, e as t’i bashkojë namazet.

Mendimi mbizotërues është megjithatë se udhëtimi duhet të vlerësohet sipas zakonit dhe përgatitjes dhe jo sipas distancës. Kur të përgatitesh për një udhëtim dhe të mbush bagazhin për të, atëherë ky është udhëtim. Bazuar në këtë mendim i lejohet haxhiut nga Meka të shkurtojë namazet dhe t’i bashkojë ato. Dëshmia për këtë është se banorët e Mekës e kryen haxhin me profetin i cili nuk i urdhëroi ata të falnin namazin e plotë. Pra, mendimi i njohur i imam Ahmetit dhe po ashtu i Shafei’iut është se haxhiut nga Meka nuk i lejohet të bashkojë namazet, e as t’i shkurtojë ato në Mina, në Arafah apo në Muzdelifah.

Lidhur me mendimin tjetër të cilin e konsideroj të jetë mbizotërues, kështu që personi që është në Muzdelifeh ose në Arafah, konsiderohet të jetë jashtë Mekës, prandaj i lejohet të praktikojë dispozitat e udhëtarit.

Lidhur me Mina, ju e dini vetë se Mina e sotme duket të jetë një nga periferitë e Mekës. Prandaj, mendoj se është më e sigurt që të mos bashkohen ose të shkurtohen namazet në Mina. As tjerët që nuk janë banorë të Mekës nuk duhet t’i bashkojë namazet në Mina. Është sunnet për ata që nuk janë nga Meka që të shkurtojnë namazet në Mina pa i bashkuar ato. Muzdelifeh dhe Arafah janë, siç u tha, të ndara nga Meka. Por nëse Meka një ditë do të bëhej aq e madhe sa që Muzdelifeh të bëhet pjesë e qytetit, ajo merr të njëjtin gjykim si Mina. Do të jetë i njëjti gjykim.

Shpërndaje:

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på telegram