“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Namazi i grave në të njëjtin saf me burrat

Imam Muhammed bin Abdil-Vehab (v. 1206)

Burimi: Ed-Durar es-Sanijjeh (4/414)

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Pyetje: ”Çfarë është gjykimi që gratë të falen në të njëjtin saf me burrat?”

Përgjigje: ”Është e urryer që gratë dhe burrat të falen në të njëjtin saf. Prej mësimeve të Sunnetit është që gratë të falen pas burrave. Kështu është transmetuar nga porositë e të dërguarit të Allahut (sal Allahu alejhi’ue selem) dhe Sahabeve të tij.

Nuk është e lejueshme që gratë të qëndrojnë në të njëjtin saf me burrat. Në një hadith i ërguari i Allahut (sal Allahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Ktheni ato mbrapa ashtu siç e ka caktuar Allahu për to.”

Shpërndaje: