Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Falja e teravive nga katër rekate

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)
Fataua Islamijjeh (2/156)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Pyetje: Disa imamë gjatë namazit të teravive i falin katër ose më shumë rekate së bashku me një selam pa u ulur mes dy rekateve, dhe ata pohojnë se ky veprim prej sunnetit. A ka ndonjë bazë për këtë veprim në sheriat?

Përgjigje: Hamdi i qoftë Allahut.

Ky veprim nuk është i ligjësuar në sheriat, por është e urryer ose haram sipas shumicës së dijetarëve sepse profeti ﷺ ka thënë:

“Namazi i natës është dy nga dy.”

Hadithi është sahih, nga hadithi i Ibn Umerit -radijAllahu anhu-.

Dhe është vërtetuar se Aishah -radijAllahu anha- ka thënë:

“Profeti ﷺ falte njëmbëdhjetë rekate gjatë natës dhe bënte selam pas çdo dy rekateve, dhe e falte vitrin me një rekat.”

Hadithi është sahih. Dhe ka shumë hadithe të ngjashme.

Në lidhje me hadithin e Aishes, e cila thotë:

“Profeti ﷺ falte katër rekate dhe mos pyet sesa bukur dhe sa gjatë i falte ato, pastaj i falte katër rekate dhe mos pyet sesa bukur dhe sa gjatë i falte ato.”

Hadithi është autentik, përgjigjja është se ai bënte selam pas çdo dy rekateve; kjo nuk do të thotë se ai i falte katër rekate me një selam për shkak të hadithit të cituar më sipër. Dhe është vërtetuar se ai ka thënë:

“Namazi i natës është dy nga dy.”

siç u tha më lart. Hadithet konfirmojnë njëri-tjetrin, kështu që muslimani është i detyruar t’i studiojë të gjitha së bashku dhe të interpretojë ato që janë të përgjithshme me ato që janë më specifike, dhe Allahu është Burimi i forcës.

Shpërndaje: