Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ndriçimi në mes dy xhumave

Imam Ali bin Sultan el-Kari el-Hanefi (v. 1014)
Burimi: Mirkat-ul-Masabih (2175)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

Ebu Said el-Khudri (radijAllahu anhu) ka transmetuar se profeti (salAllahu alejhi ue selem) ka thënë:

“Ai që e lexon suren el-Kehf në ditën e xhuma, do ti jepet dritë e ndriçuar në mes të dy xhumave.”

Transmetuar nga el-Bejheki në “ed-Dauat el-Kebir”.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) tha:

”… do ti jepet një dritë e ndriçuar …”

Kjo do të thotë në zemrën e tij, në varrin e tij, ose në vendin e tubimit në Ditën e Gjykimit.

Profeti (salAllahu alejhi ue selem) tha:

“… në mes të dy xhumave.”

Do të thotë kohën që korrespondon me kohën mes dy xhumave. Kjo vlen për çdo xhuma në të cilën lexohet kjo sure.

Shpërndaje: