Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Detyra e gruas është që t’i shërbejë Allahut dhe pastaj burrit të saj

Imam Abdurr-Rrahman es-Sa’di (v. 1376)

Burimi: Tejsir-ul-Kerim, fq. 177

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Allahu (subhanehu ue te ala) ka thënë:

”Meshkujt kanë autoritet mbi gratë, meqë Allahu u ka dhënë disa cilësi mbi ato dhe, meqë ata shpenzojnë për mbajtjen e tyre.” En-Nisa, 4:34

E gjithë kjo dëshmon se bashkëshorti vepron si kreu i gruas dhe zotëri, ndërsa ajo është robëreshë e tij dhe shërbëtore e tij. Detyra e tij është që të përmbush ato me të cilat Allahu (te ala) e ka obliguar atë. Detyra e saj është që t’i bindet Zotit të saj dhe pastaj burrit të saj. Prandaj, Allahu ka thënë: 

”Gra të mira janë ato të dëgjueshmet…En-Nisa, 4:34

Do të thotë i bindet Allahut:

”…që ruajnë fshehtësitë që ka urdhëruar Allahu.” En-Nisa, 4:34

Kjo do të thotë i bindet burrit edhe në fshehtësi. Ajo kujdeset për burrin e saj lidhur me veten e saj dhe pasurinë e tij.

Shpërndaje: