Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ne ndaj botës

Shejkh Abdus-Selam bin Barxhas Al Abdil-Kerim
Burimi: Tarikh Taduin-il-´Akidah es-Salafijeh, fq 72
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Emri i tij ishte Ebu Zakarija Jahja bin Aun bin Jusuf el-Khuza’i el-Kajrauani el-Maliki. Babai i tij ishte Aun bin Jusuf, cili ishte një nga dijetarët më të mëdhenj të Malikive.

Një nga thëniet e tij është: ”Të gjitha krijesat janë armiq të njerëzve. Të gjithë njerëzit janë armiq të e myslimanëve. Të gjithë ata janë armiqtë e Ehl-us-Sunnetit.”
Disa prej dijetarëve kanë thënë: ”Ai ishte i ashpër kundër Pasuesve të bidateve dhe e ruante Sunnetin.” Ebu Zakarja lindi në vitin 211dhe vdiq në vitin 298

Shpërndaje: