Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Nijeti për bashkimin dhe shkurtimin e namazeve

Shejkh-ul-Islam Ahmed bin Tejmijjeh (v. 728)

Burimi: El-Fataua el-Irakijjeh (1/31)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Dijetarët kanë mospajtime se a ka nevoje të bëhet nijet për bashkimin dhe shkurtimin e namazeve në udhëtim. Shumica thonë se nijeti nuk është kusht. Këtë mendim e kanë edhe medhhebi i Malikut dhe i Ebu Hanifës dhe është një nga mendimet e medhhebit të Ahmedit, diçka që sugjerojnë tekstet e Kuranit dhe të sunnetit dhe parimet e përgjithshme.

Esh-Shafeiu dhe një grup Hanbelish besojnë se nijeti është kusht.

Mendimi i shumicës është se ai mbështetet nga sunneti i të dërguarit të Allahut ﷺ.

Shpërndaje: