Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Përshkrim i shkurtër i namazit të xhenazes

Imam Muveffekud-Din bin Kudameh el-Makdisi (v. 620)

Burimi: Umdat-ul-Fikh, fq. 33-34

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

1 – Së pari duhet bërë tekbir dhe duhet lexuar suren “el-Fatihah”.

2 – Pastaj të bëhet tekbir dhe dërgohen salavate mbi profetin (salAllahu alejhi ue selem).

3 – Pastaj të bëhet tekbir dhe duhet lexuar:

“Allahumme ighfir li hejjina ue mejjitina shehidina ue gha’ibine ue saghirina ue kebirina ue dhekerine ue unthana. Inneke ta’lemu Mutakel-lebune Methuena ue ente Ala kuli shej’in kadir. Allahumme men ahjejtehu minna, fe ahjihi alal-Islam ues-sunneh, ue men teueffejtehu fe teueffehu alejhime.”

 (O Allah, fali të gjallët tanë dhe të vdekurit tanë, dhe të pranishmit tanë dhe ata që mungojnë, dhe të vegjlit tanë dhe të mëdhenjtë tanë, dhe burrat tanë dhe gratë tona. Ti e di gjendjen tonë në këtë jetë dhe jetën e përtejme, dhe Ti ke gjithçka në fuqinë Tënde. O Allahu bëre atë nga ne të cilit i ke dhënë jetë, të jetojë në Islam dhe Sunnet, dhe atë që e bënë të vdes, le të vdes në to.

4 – Pastaj ai bën tekbir dhe jep selam në të djathtë.

Duhet ngritur duart në çdo tekbir.

Shpërndaje: