Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Njeri i përsosur sipas dijetarit Sufsitit el-Xhili

Alameh Abdurr-Rrahman el-Uakil (v. 1390)

Burimi: Mexhmu-ul-Makalat (1/353)

Përktheu: Valdet Gashi

www.perlatmuslimane.com

Abdul-Kerim bin Ibrahim el-Xhili (vdiq në vitin 826) jetonte në vitet 700. Ai i përkiste Sufive të mëdhenj që pranuan metodologjinë e Ibn Arabiut dhe e ruajti trashëgiminë e tij. Libri i tij më i rëndësishëm është “el-Insan el-Kamil”. Që bazohet në konstatimin se Muhammedi (salAllahu alejhi ue selem) është njeriu i përsosur dhe se personi i përsosur nuk është tjetër pos Allahut.

Unë kam trajtuar el-Xhilin në librin tim “Hadhihi hijas-Sufijjeh”, por ajo që unë do të përmend sot është hera e parë që citoj nga libri i tij “el-Insan el-Kamil”.

Shpërndaje: