Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Nuk është mirë që të shpenzohen ligjërata të tëra në thirrje për në Teuhid (2)

Alameh Abdul-Aziz bin Abd-Allah Al esh-Shejkh

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Thotë Muhammed Hasan:

”Pse një hutbe ose një ligjëratë e tërë të jetë në lidhje me shirkun që bëhet në varre?! Çfarë është dobia në këtë, kur në vend të kësaj mund të jepet një këshillë në aspekt të përgjithshëm, ngase nuk është mirë që të shpenzohet ligjëratë e tërë në një çështje që nuk është prezent në mesin tonë. Çfarë mendoni ju për këtë?”

Pyetje: “Çfarë mendoni për atë i cili thotë: ‘Ne i kemi humbur njerëzit në emër të thirrjes për në Teuhid’?”

Alameh Abdul-Aziz bin Abd-Allah Al esh-Shejkh: “Kjo është jokorrekte. Teuhidi (njëshmëria ndaj Allahut) është ai i cili i bashkon zemrat e njerëzve, i bashkon radhët e myslimanëve dhe e bën umetin Islam të jenë të njëzëri. Ne mund të jemi të bashkuar e njëzëri vetëm atëherë kur e njësojmë Allahun dhe e bëjmë adhurimin të sinqertë ndaj Tij. Thotë Allahu në Kur’an:

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

“Ata dëshirojnë që ti të bësh lëshime, kështu që dhe ata të bëjnë lëshime.” (68:9)

Domethënë mushrikët dëshirojnë që ti të heqësh dorë nga thirrja në Teuhid dhe të mos ndahesh nga shirku, e ata do të duan ty. Jo. Teuhidi duhet të jetë mbi të gjitha dhe të shfaqet në sy të çdokujt. Ai që e do këtë fakt, e do dhe ai që nuk e do këtë fakt, nuk e do (s’kemi çfarë t’i bëjmë).”

Shpërndaje: