Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Nuk ka dallim mes Imam Albanit dhe dijetarëve të Arabisë Saudite

Alameh Ahmed bin Jahja en-Nexhmi (v. 1429)

Burimi: el-Fet´h er-Rabbani, fq. 28
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Unë mendoj se Selefizmi i Imam Albanit është Selefizmi i dijetarëve të Arabisë Saudite sikurse i Shejkh Abdul-Aziz Bin Bazit, Ibn Uthejminit, el-Feuzanit, Abdul-Aziz Al esh-Shejkhhut dhe të tjerëve. Ai beson ashtu sikurse ata besojnë në emrat dhe cilësite e Allahut, në kaderin, në atë se fjala e Allahut është shpallur dhe nuk është e krijuar dhe besimet të tjera. Nëse ka ndonjë mospajtim të vogël ajo ka të bëjë me çështjet e Ixhtihadit. Lidhur me besimin nuk ka asnjë dallim mes tij dhe atyre.

Shpërndaje: