Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

O ju që besuat, mos iu afroni namazit duke qenë të dehur

Imam Ebu Isa Muhamed bin Isa el-Tirmidhi (v. 279)
El-Xhami (3026)
Përktheu: Valdet Gashi
www.perlatmuslimane.com

3026 – Abd bin Humejd na tregoi: Abdurr-Rrahman bin Sa’d na tregoi, nga Ebu Xha’fer er-Rrazi, nga ‘Ata bin es-Se’ib, nga Ebu Abdirr-Rrahman es-Sulami, nga Ali bin Ebi Talib i cili ka thënë:

Abdurr-Rrahman bin Aufi na përgatiti ushqim, pastaj na ftoi në gosti dhe na ofroi alkool. U dehëm. Kur erdhi koha për namaz, më lejuan që t’i udhëheq në namaz.

Unë lexova:

Thuaj: “O ju kufarë! Unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Dhe adhurojmë atë që ju adhuroni.”

Atëherë Allahu -te ala- shpalli ajetin:

“O ju që besuat, mos iu afroni namazit duke qenë të dehur, derisa të dini se ç’flisni.” 1,2

Ky hadith është i mirë, i huaj dhe autentik.


1 En-Nisa, 4:43
2 Autentik sipas Albanit në “Sahih Sunen et-Tirmidhi (3026)”.

Shpërndaje: