Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Ogurzeza dhe parashikimi

Shejkhul Islam Ibnu Tejmijeh (v. 728)

Burimi: Sahihul-Kelimit-Tajjib, fq. 115-116.
Verifikoi dhe korrigjoi: Imam Muhammed Nasirudin el-Albani 
Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

1 – I Dërguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، ويعجبني الفأل ، قيل يا رسول الله : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الحسنة يسمعها الرجل

“Sëmundja nuk ngjitet e as shenja ogurzeza. Më të vërtetë e admiroj optimizmin.” I thanë: “O i Dërguari i Allahut, çfarë është optimizmi?” Tha: “Fjala e mirë të cilën e thotë njeriu.”

2 – Në një transmetim thuhet:

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجبه الفأل

“Të Dërguarit të Allahut salAllahu alejhi ue selem i pëlqente optimizmi.”

3 – I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem ka thënë:

رأيت في منامي كأني في دار عقبة بن رافع ، و أتينا من رطب ابن طاب ، فأولت الرفعة في الدنيا ، و العاقبة لنا في الآخرة ، و أن ديننا قد طاب

“Kam parë ëndërr sikur të isha në shtëpinë e ‘Ukbe bin Rafi’. Dikush na solli hurma të llojit Ibn Tiib[1]. Ndërsa unë e interpretova se, krenaria na takon neve në këtë botë dhe përfundimi i mirë në ahiret. Dhe se feja jonë është e mirë dhe e plotë.”

4 – Kur jemi tek ogurzeza me anë të zogjve, Mu’avijeh bin el-Hakem radijallahu anhu ka thënë: “I thash të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem: O i Dërguar i Allahut, prej nesh ka njerëz të cilët mbështeten në ogurzezat e ndryshme!” Në atë rast, i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem ka thënë:

ذلك شيءٌ تجدونه في صدوركم فلا يصدنكم 

“Kjo është çfarë ju ndjeni në brendi! Prandaj, mos t’ju largoj (nga mbështetja në Allahun dhe largohuni prej kësaj).”

_____________________________________________

[1] Lloj i hurmave të Medinës.

Shpërndaje: