“Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit veçse që të më adhurojnë Mua.” [Edh-Dharijat 51:56]

Paralajmërime të hollësishme dhe jo fjalë të përgjithshme

Alameh Muhammed bin Hadi el-Medkhali

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=143376

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

Tani çdo gjë gjendet në internet. Shko online dhe e sheh librin e tij. Çfarë lutje është kjo? Ai (el-Khumejni) ka thënë:

“Kushdo që thotë në sexhden e tij thotë: ”O Allah! Mallkojë dy idhujt dhe tagutat e Kurejshëve dhe fuqitë e së keqes dhe bijat e tyre” – do të thotë, Ebu Bekrin, Umerin, A’ishen dhe Hafsën – fiton 70.000 shpërblime dhe i shlyen 70.000 mëkate …”

Tek Rafidat (Shiat) dalja nga feja shpërblehet. Kjo është fjala e el-Khumejnit. Ai është udhëheqësi i sektit sot. Kjo lutje është e shkruar dhe quhet “Dua-us-Sanamejn”.

Njerëzit pra nuk duhet të informohen në mënyrë të përgjithshme. Njerëzit duhet të informohen në mënyrë që përmbajtja e librave të tyre të turpshme duhet sqaruar. Rafidat nuk kan të bëjnë asgjë me Islamin.

Shpërndaje: