Xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të Më adhurojnë. [Edh-Dharijat 51:56]

Parimet e Halebiut ndaj Selefizmit

Alameh Rabi bin Hadi el-Medkhali

Burimi: http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=236

Përgatiti: www.perlatmuslimane.com

El-Halebi nuk u mjaftua me kaq. Selefitë e vërejtën se si ata dhe Selefizmi dhe parimet e saj iu nënshtruan një sulmi në disa nga librat e tij dhe artikujve në faqen e internetit të devijuar që ai e ka krijuar për çdo Khalefi që e lufton metodologjinë Selefite dhe përkrahësit e saj. Këtë luftë të padrejtë ai e ka bërë për disa vite dhe përgjatë parimeve shkatërruese të Adnan el-Ar’urit dhe el-Ma’ribit dhe më shumë. Prandaj ai edhe ka shtuar gjithashtu parime kundër metodologjisë Selefite.

Për shembull, ai nuk pranon asnjë Tebdi nëse i gjithë umeti nuk janë unanim në këtë.

Ai dyshon në lajmet e njerëzve të besueshëm dhe beson se edhe lajmet e sahabëve duhet të vërtetohen.

Ai ka themeluar parimin ”Unë nuk jam i bindur”, edhe pse njerëzit që kanë të drejtë ia paraqesin provat dhe dëshmitë atij.

Ndonjëherë ai thotë se ”Nuk më përket mua”, për të refuzuar një të vërtetë të qartë.

Të gjitha këto parime, ai i ka themeluar për të luftuar metodologjinë Selefite lidhur me kritikën dhe lavdërimin, Xherh ue Ta’dil, dëshmitë e vërteta dhe drejtësinë.

Gjatë betes Allahu e zbuloi atë kur ai disa vite më parë dëshmoi rrejshëm për një revistë të famshme që përbëhet nga devijimet më të mëdha si uniteti fetar, Vëllazëritë fetare, barazia fetare, dashuria e pasuesve të feve të tjera, dhe nxitja në demokraci dhe qeverisjes përgjatë ligjeve të OKB-së. Ai e ka lavdëruar këtë gazetë dhe ka dëshmuar rrejshëm se kjo revistë e shpjegon Islamin dhe qartëson uniket e saj. Përveç kësaj, ai i ka përshkruar ata Rafida, Hauarixhë, Sufij dhe sekularistë të cilët gjithashtu e kanë lavdëruar këtë revistë si dijetarë të besueshëm dhe lider të besueshëm. Kështu ai dëshmoi, kur ai mbrojti veten dhe këtë revistë.

Sa shumë sekt i tij e mbrojti këtë revistë! Disa prej tyre madje e kanë deklaruar këtë në pesëdhjetë audio kaseta në të cilën ai shtrembëron Islamin. E gjithë kjo dhe më shumë është në dispozicion në faqen e internetit të ”Kul-ul-Khalafijjin” që me padrejtësi quhet ”Kul-ul-Salefijjin”.

 

A nuk e kundërshton kjo dëshmi mëkatuese metodologjin Selefite, për të cilën ai pretendon se i përket, por që e anulon pohimin e tij brutalisht dhe gjithashtu edhe vetë Islamin? Megjithatë, ai thotë se ai bën tekfir mbi personit që beson në unitetin e feve. Si mund ai të dëshmojë për unitetin e feve dhe së bashku me kultin e tij të mbrojë të gjitha këto dhe pastaj të bëjë tekfir mbi personin që beson në unitetin e feve? Deri në kohën e shkrimit, ai i qëndron mbrapa dëshmisë mëkatuese. Si munden të bashkohen dy paradokse që janë aq kontradiktore që munden të jenë tek Allahu, myslimanët dhe tek njerëzit e mençur?

 

Shpërndaje: